v důsledku změny příslušné technické normy jsme museli změnit logiku zapínání našich brusek na beton + sanační frézy a zajistit ochranu proti opětovnému spuštění po přerušení napájení.

 
Momentové spínání

Zapnutí:      Stiskněte vypínač 2x během 2 sekund

Vypnutí:     Uvolnění spínače zapnutí/vypnutí

Trvalé sepnutí

Zapnutí:      Dvakrát během 2 sekund stiskněte vypínač a zajistěte jej aretačním knoflíkem ve stisknutém stavu.

Vypnutí:     Znovu stiskněte vypínač a uvolněte jej.

Upozornění.

Dvojí stisknutí spínače slouží k ochraně proti opětovnému spuštění. Ochrana proti opětovnému spuštění zabraňuje nekontrolovanému spuštění elektrického nářadí po přerušení napájení. Chcete-li elektrické nářadí znovu spustit, umístěte přepínač zapnutí a vypnutí do polohy vypnuto a znovu zapněte elektrické nářadí dvojitým stisknutím spínače.

To znamená, že zajišťovací hlava na spínači zůstává zachována a brusky tak mohou být nadále používány v podlahovém vodicím rámu.

Pro zákazníky, kteří nečtou návod k obsluze, jsme tuto skutečnost jasně vyznačili příslušnou nálepkou na rukojeti stroje.

Následující modely byly/budou přestavěny:

 
EBS 125.4 O

EBS 125.4 RO

EBS 1802

EBS 1802 SH

EBS 180 H

EPF 1503

About Originální Nářadí Eibenstock